1. CHOW KHAMUN GOHAIN (1972-1975)
 2. GORA PERTIN (1975-1977)
 3. TODAK BASAR (1979-1984)
 4. TADAR TAANG (1984-1988)
 5. OMEM MOYONG DEORI (1988-1991)
 6. SINAM DUSUSO (1991-1994)
 7. SHRI TALAR DOYE (1994-1996)
 8. TADAK DULOM (1996-1997)
 9. SHRI TALO MUGLI (1997-1999)
 10. DERA NATUNG (1999-2001)
 11. SHRI MUKUT MITHI (2001-2004)
 12. SHRI MUKUT MITHI (2004-2006)
 13. OMEM MOYONG DEORI (2006-2007)
 14. SHRI NABAM TUKI (2008-2010)
 15. SHRI NABAM TUKI (2010-2012)
 16. SHRI MUKUT MITHI (2012-2014)
 17. SHRI PADI RICHO (2014-2017)